Vijesti

Naslovna » HKS: održana tribina ‘Ljudski život – dar i poziv’: Prof. Korać Graovac – ‘Priziv savjesti važan je i kao pravna kategorija’

HKS: održana tribina ‘Ljudski život – dar i poziv’: Prof. Korać Graovac – ‘Priziv savjesti važan je i kao pravna kategorija’

svi 1, 2019

U dvorani „Blaženi Alojzije kard. Stepinac“ Hrvatskog katoličkog sveučilišta u ponedjeljak 29. travnja 2019. godine u organizaciji Katedre za teologiju održana je prva u nizu tribina „Ljudski život – dar i poziv“ naslovljena „Priziv savjesti“, navodi unicath.hr.

Na tribini se diskutiralo o prizivu savjesti u medicini i drugim znanstvenim područjimaa na njoj su govorili prof. dr. sc. Jasenka Markeljević, pročelnica Zavoda za kliničku imunologiju pulmologiju i reumatologiju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ te redovita profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu, na Katedri za internu medicinu, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Tribinu je moderirao dr. sc. Josip Markotić, poslijedoktorand s Katedre za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac svoje je izlaganje popratila prezentacijom na temu savjesti kao pojma koji se nalazi između prava i morala, a slušateljima je objasnila razliku u pojmovima i granicama među njima kako bi pobliže prikazala važnost priziva savjesti ne samo kao moralne, već i kao pravne kategorije. „Trebamo se zalagati za moralnu podlogu zakonima jer nam takvi zakoni jedini mogu biti prihvatljivi. Pravo liječnika na priziv savjesti moralno je pravo i zakon koji ga priznaje jedini je prihvatljiv“, objasnila je prof. dr. sc. Korać Graovac.

Prof. dr. sc. Jasenka Markeljević okupljenima u dvorani „Blaženi Alojzije kard. Stepinac“ dala je uvid u značenje prava na priziv savjesti iz liječničke perspektive. „Pokušava se manipulirati s lingvističke i socijalne razine pojmovima savjesti, ljudskog života i prava, a u samoj suštini civilizacijski doseg neke države ogleda se u njenoj sposobnosti da zaštiti nemoćne i ostvari njihova ljudska prava. Ljudsko pravo je pravo na život, dok je pravo na abortus samo zakonski dana mogućnost. Nas Hipokratova zakletva ne obvezuje na uskraćivanje života nikome jer trudnoća nije bolest, dijete nije dio majčina tijela, a nije ni samo hrpa stanica. Takvim objašnjenjem i takvom manipulacijom pojmovima umanjuje se vrijednost ljudskog života. Liječnikov zadatak je liječiti, a ne usmrćivati i zbog toga je nužna mogućnost pozivanja na savjest“, komentirala je prof. dr. sc. Markeljević.

Pročitajte više…

Izvor: narod.hr

Pročitaj više..

0